Povinná výbava motorových vozidel

 

 

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

 • a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
 • b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
 • c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
 • d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
 • e) náhradní kolo pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny.
 • f) reflexní vesta
 • g) lékárnička
 • h) výstražný trojúhelník

 

 

POVINNÁ VÝBAVA MOTOCYKLŮ

 • a) jedna náhradní pojistka
 • b) lékárnička
 • c) reflexní vesta

 

 

 

DOPORUČENÁ VÝBAVA VOZIDEL (NEPOVINNÉ)

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

 

a) vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,

b) měřič tlaku vzduchu v pneumatikách,

c) kanystr (alespoň 5l) s rezervou paliva,

d) zásoba vody (cca 2-3 l), pokud možno destilované,

e) hasicí přístroj,

f) 1-2 kolové šrouby nebo matice,

g) bateriová svítilna,

h) pracovní rukavice,

i) hadr nebo papírové utěrky.

 

 

LÉKÁRNIČKA, TROJÚHELNÍK, HASÍCÍ PŘÍSTROJ

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí mít ve výbavě příslušný druh autolékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem autolékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah autolékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Autolékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro autolékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se autolékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí autolékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.


Zdroj: ČSOB

 

Myslíte si také, že je Vaše pojistka auta zbytečně drahá?

- za 1 minutu zjistíte o kolik platíte zbytečně navíc pojišťovnám.